Biography

Kinga Głyk is about to release her fifth album titled "Real Life".

Kinga Głyk właśnie wydała swój piąty autorski album zatytułowany „Real Life.”
Kinga Głyk

The album was co-produced by founder of Snarky Puppy Michael League and features an impressive lineup of musicians, including Robert "Sput" Searight, Casey Benjamin, Brett Williams, Nicholas Semrad, Julian Pollack, Celeb Sean McCambell, and Grégoire Maret. Notably, the album will be launched by the renowned music publishing company Warner Music Group.

Kinga Głyk
Kinga Głyk
Kinga Głyk
Kinga Głyk

Going back to 2021, Kinga received a nomination in the "String Instruments International" category from Deutscher JAZZ PRESS, alongside esteemed musicians like Christian McBride and Wolfgang Muthspiel. She also earned the prestigious "Koryfeusz of Polish Music" award.

Wracając do 2021 roku, Kinga otrzymała nominację w kategorii „Instrumenty Strunowe Międzynarodowe” od Deutscher JAZZ PRESS, obok szanowanych muzyków takich jak Christian McBride i Wolfgang Muthspiel. Otrzymała również prestiżową nagrodę „Koryfeusz Muzyki Polskiej”.
W 2020 roku została uhonorowana GRAND PRIX w kategorii „Nowa Nadzieja Polskiego Jazzu Melomani 2019”.

In 2020, she was honored with the GRAND PRIX in the "New Hope of Polish Jazz Melomani 2019" category.

Her album, "Feelings," gained popularity with the music video for the track "Joy Joy," which has been viewed by over 1 million people on YouTube. The album was produced by Paweł Tomaszewski, featuring amazing artists such as Calvin Rodgers, Brett Williams, Anomalie, Bobby Sparks II, Mateus Asato, Ruth Waldron, Joachim Mencel, and Sławomir Berny.

Jej album „Feelings” zdobył popularność dzięki teledyskowi do utworu „Joy Joy”, który obejrzało ponad 1 milion osób na YouTube.  Album został wyprodukowany przez Pawła Tomaszewskiego i zawierał niesamowitych artystów, takich jak Calvin Rodgers, Brett Williams, Anomalie, Bobby Sparks II, Mateus Asato, Ruth Waldron, Joachim Mencel i Sławomir Berny.

Kinga has performed in various countries, including Poland, Germany, Austria, Switzerland, Indonesia, Portugal, Italy, France, Slovakia, Ukraine, and Norway.

Kinga występowała w różnych krajach, w tym w Polsce, Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Indonezji, Portugalii, Włoszech, Francji, Słowacji, na Ukrainie i w Norwegii.
Kinga Głyk
Kinga Głyk
Kinga Głyk
W 2017 roku miała niesamowitą okazję zagrać utwór z Marcusem Millerem na festiwalu Leverkusen.

In 2017, she had the incredible opportunity to play a song with Marcus Miller at the Leverkusen Festival.

Kinga Głyk

Her album "Dream," released the same year, featured notable musicians such as Tim Garland, Greg Hutchinson, and Nitai Herskovits, and earned a spot on the "Jazz Hits in Germany" lists. A year later, she received a nomination for the ECHO JAZZ AWARD.

Wracając do 2021 roku, Kinga otrzymała nominację w kategorii „Instrumenty Strunowe Międzynarodowe” od Deutscher JAZZ PRESS, obok szanowanych muzyków takich jak Christian McBride i Wolfgang Muthspiel. Otrzymała również prestiżową nagrodę „Koryfeusz Muzyki Polskiej”.
Kinga Głyk
Kinga Głyk
W 2020 roku została uhonorowana GRAND PRIX w kategorii „Nowa Nadzieja Polskiego Jazzu Melomani 2019”.

In 2016, a video of Kinga performing Eric Clapton's "Tears in Heaven" gained immense popularity after being shared by BASS PLAYER UNITED on Facebook, reaching an impressive 20 million views.

The very beginning of her career was at the tender age of 12. She joined her family band, Głyk P.I.K trio, where she gained invaluable experience in performing at a young age. In 2015, at the age of 18, she released her debut album, "Rejestracja," which received positive reviews from Polish radio station Trójka and magazines like "Jazz Forum" and "Your Blues." She was recognized as JAZZ TOP and BLUES TOP in an annual survey she has been nominated in various categories, including NEW HOPE, BASS GUITAR, and DISCOVERY OF THE YEAR. Following her debut album, she recorded a captivating live concert titled "Happy Birthday” which led to a beautiful musical adventure.

Idąc do samego początku kariery Kingi, zaczęła ona w wieku 12 lat, dołączając do rodzinnego zespołu Głyk P.I.K trio, gdzie zdobyła cenną doświadczenie w występowaniu w młodym wieku. W 2015 roku, mając 18 lat, wydała swój debiutancki album „Rejestracja”, który spotkał się z pozytywnymi recenzjami w Polskim Radiu Trójka i magazynach takich jak „Jazz Forum” i „Twój Blues”. Została uznana za JAZZ TOP i BLUES TOP w corocznym sondażu i była nominowana w różnych kategoriach, w tym NOWA NADZIEJA, GITARA BASOWA i ODKRYCIE ROKU. Po debiutanckim albumie nagrała fascynujący koncert na żywo zatytułowany „Happy Birthday”, który zapoczątkował piękną muzyczną przygodę.
Idąc do samego początku kariery Kingi, zaczęła ona w wieku 12 lat, dołączając do rodzinnego zespołu Głyk P.I.K trio, gdzie zdobyła cenną doświadczenie w występowaniu w młodym wieku. W 2015 roku, mając 18 lat, wydała swój debiutancki album „Rejestracja”, który spotkał się z pozytywnymi recenzjami w Polskim Radiu Trójka i magazynach takich jak „Jazz Forum” i „Twój Blues”. Została uznana za JAZZ TOP i BLUES TOP w corocznym sondażu i była nominowana w różnych kategoriach, w tym NOWA NADZIEJA, GITARA BASOWA i ODKRYCIE ROKU. Po debiutanckim albumie nagrała fascynujący koncert na żywo zatytułowany „Happy Birthday”, który zapoczątkował piękną muzyczną przygodę.
Kinga Głyk